Redakční rada

Od počátku vzniku časopisu Obchodní právo stojí v čele a garantuje odbornou úroveň periodika v podstatě neměnná, z externích odborníků složená, redakční rada.Její jednotliví členové působili či působí na rozličných odborných postech jako právníci, rozhodci a advokáti, soudci pražského Vrchního soudu a Nejvyššího soudu ČR nebo vysokoškolští pedagogové na právnických fakultách.

Předseda:

  • JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., LL.M.                                                                (advokát, pedagog Metropolitní univerzita Praha)

Členové:

  • Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
  • JUDr. Ladislav Derka (Vrchní soud v Praze)
  • Prof. JUDr. Jan Dědič (advokát, VŠ pedagog VŠE)
  • JUDr. Ing. Jan Hušek (em. soudce NS ČR)
  • JUDr. Tomáš Pohl (rozhodce, advokát a VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
  • JUDr. Lygie Snášelová (Advokátní komora)
  • JUDr. Miloš Tomsa, CSc. (em. soudce Vrchního soudu Praze)

Odpovědná redaktorka:

  • PhDr. Mgr. Marie Novotná

 

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací