Redakční rada

Od počátku vzniku časopisu Obchodní právo stojí v čele a garantuje odbornou úroveň periodika, z externích odborníků složená, redakční rada.Její jednotliví členové působili či působí na rozličných odborných postech jako právníci, rozhodci, advokáti, soudci pražského Vrchního soudu a Nejvyššího soudu ČR nebo vysokoškolští pedagogové na právnických fakultách.

Předseda:

 • JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., LL.M. (advokát)

Členové:

 • Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta MU)
 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (VŠ pedagog - VŠE Praha, MU Praha)
 • prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • JUDr. Ladislav Derka (Vrchní soud v Praze)
 • prof. JUDr. Jan Dědič (advokát, VŠ pedagog VŠE Praha)
 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (VŠ pedagog - Právnická fakulta ZČU)
 • JUDr. Ing. Jan Hušek (em. soudce NS ČR)
 • JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (advokát, VŠ pedagog - Právnická fakulta UP)
 • doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (advokátka, VŠ pedagog - Práv. fakulta MU)
 • doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • JUDr. Tomáš Pohl (rozhodce, advokát a VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • Mgr. Ing. Jan Šovar (advokát)

Odpovědná redaktorka:

 • Mgr. Alena Tulachová
PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací