Předplatné

Distribuce a objednávky časopisu Obchodní právo

Časopis je distribuován v České republice a na Slovensku formou ročního předplatného a jednotlivá čísla jsou k dostání ve vybraných prodejnách právnické literatury a lze je také objednat včetně některých starších čísel na adrese redakce. Pokud není objednávka do 15. listopadu písemně zrušena, automaticky platí i pro další kalendářní rok.

Písemné nebo e-mailové objednávky se přijímají na adrese:

Časopis Obchodní právo

 
Předplatné pro předplatitele z České republiky pro rok 2018 činí 2 599 Kč včetně DPH, s přístupem do elektronického archivu (od čísla 1/2010) pak       3 749 Kč včetně DPH.

 

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací