Předplatné

Distribuce a objednávky časopisu Obchodní právo

Časopis je distribuován v České republice a na Slovensku formou ročního předplatného a jednotlivá čísla jsou k dostání ve vybraných prodejnách právnické literatury a lze je také objednat včetně některých starších čísel na adrese redakce. Pokud není objednávka do 15. listopadu písemně zrušena, automaticky platí i pro další kalendářní rok.

Písemné nebo e-mailové objednávky se přijímají na adrese:

Časopis Obchodní právo
Wolters Kluwer ČR, a.s.
IČO: 63077639
U nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3

e-mail: casopisobchodnipravo@wolterskluwer.com

tel.: +420 246 040 444
tel.: +420 734 642 108

Předplatné pro předplatitele z České republiky pro rok 2021 činí 2 710 Kč bez DPH, s přístupem do elektronického archivu (od čísla 1/2010) pak 3 410 Kč bez DPH.

V roce 2020 byly přijaty dvě novelizace Zákona o obchodních korporacích, a to zákonem č. 163/2020 Sb., a zákonem ´č. 33/2020 Sb., ta rozsáhlejší, která povětšinou nabývá účinnosti 1.1.2021.

Velká část změn provedených z.č. 33/2020 Sb., byla přijata proto, aby se odstranila některá negativa ZOK. Dalším cílem pak  bylo snížení administrativní a regulatorní zátěže obchodních korporací tam, kde tato zátěž není nutná. Mnohé, dosud obligatorní, povinnosti nahrazuje autonomií vůle obchodních korporací a jejich orgánů, která by měla být ostatně vůdčím principem soukromého práva, jak předpokládá občanský zákoník. Novelizace se též dotýká problému existence mnoha společností zapsaných již jen formálně v obchodním rejstříku, když upravuje postup státní správy v případě, že se o existenci takové mrtvé společnosti dozví.
 

Odkaz na z.č. 33/2020 Sb.