Aktualita

Vážení předplatitelé, 

Rádi bychom vás informovali, že od 1. 1. 2020 již na tyto webové stránky nejsou vkládána nová čísla časopisu Obchodní právo v PDF pod záložkou Archiv. Došlo k tomu v důsledku obchodně-technického rozhodnutí společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. Přístup k elektronické formě časopisu ale máte i nadále zajištěn přes systém ASPI, a to na základě unikátních přístupových údajů, které vám byly zaslány individuálními dopisy. 

V případě jakýchkoli problémů se na nás neváhejte obrátit. 

Vaše redakce

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací