Aktualita

Vážení předplatitelé, 

Rádi bychom vás informovali, že od 1. 1. 2020 již na tyto webové stránky nejsou vkládána nová čísla časopisu Obchodní právo v PDF pod záložkou Archiv. Došlo k tomu v důsledku obchodně-technického rozhodnutí společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. Přístup k elektronické formě časopisu ale máte i nadále zajištěn přes systém ASPI, a to na základě unikátních přístupových údajů, které vám byly zaslány individuálními dopisy. 

V případě jakýchkoli problémů se na nás neváhejte obrátit. 

Vaše redakce

více

Souběh funkcí - nález ústavního soudu vs. nové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Ústavní soud dne 13.9.2016 vydal ústavní nález, který by mohl změnit dosavadní praxi týkající se problematiky souběhu funkce člena  statutárního orgánu v obchodní společnosti a zaměstnance v pracovním poměru v téže obchodní společnosti, čímž prolomil dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud ČR ale dne 19.1.2017 svým rozhodnutím svoji praxi nepřípustnosti souběhu funkcí potvrdil.

Aktuálně na tuto problematiku reaguje JUDr. Ing. Jan Hušek, člen redakční rady, uveřejněním nového judikátu v nejbližších vydáních.

více
PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací