Aktualita

Ivo Telec: Právo přírodního léčitelství. Praha: Leges 2018

Nová kniha profesora Iva Telce Právo přírodního léčitelství prezentuje českému právnickému publiku výsledek víceletého právovědného teoretického výzkumu, který autor prováděl na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a který byl součásti zaměření tamější výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví působící při katedře soukromého práva a civilního procesu. Kniha, kterou se budu zabývat, je tvořena jedenácti kapitolami, které tvoří jedenáct odborných statí pojednávajících o zdravotní péči, léčitelství a právu v kontextu nejen nového soukromého práva, ale i práva zahraničního. Některé z těchto statí vyšly již dříve samostatně časopisecky a je vskutku přínosné, že se na knižním trhu můžeme nyní setkat s ucelenou prací. Odborně veřejná osvěta civilistickým pohledem na dané téma, kterou kniha přináší, totiž dosud neproběhla. Měl bych také podotknout, že knihu nemusíte číst plynule od části 1 po část 11. Každou kapitolu si můžete přečíst zvlášť a v libovolném pořadí, aniž by Vám cokoli uniklo.

JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Advokát a odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

více

Souběh funkcí - nález ústavního soudu vs. nové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Ústavní soud dne 13.9.2016 vydal ústavní nález, který by mohl změnit dosavadní praxi týkající se problematiky souběhu funkce člena  statutárního orgánu v obchodní společnosti a zaměstnance v pracovním poměru v téže obchodní společnosti, čímž prolomil dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud ČR ale dne 19.1.2017 svým rozhodnutím svoji praxi nepřípustnosti souběhu funkcí potvrdil.

Aktuálně na tuto problematiku reaguje JUDr. Ing. Jan Hušek, člen redakční rady, uveřejněním nového judikátu v nejbližších vydáních.

více
PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací