Neplatnost rozhodčí doložky mezi podnikateli

Nejvyšší soud ČR se vyslovil k neplatnosti rozhodčí doložky v případě, že rozhodce byl určen pouze žalobcem, resp. podle rozhodčí doložky stranou, která bude v postavení žalobce.

více

Souběh funkcí - nález ústavního soudu

Ústavní soud dne 13.9.2016 vydal ústavní nález, který by mohl změnit dosavadní praxi týkající se problematiky souběhu funkce člena statutárního orgánu v obchodní společnosti a zaměstnance v pracovním poměru v téže obchodní společnosti. 

více

Připravované články

Právní postavení opatrovníka obchodní korporace - Michal Antoš

K povaze  dluhu  podnikatele vůči  tichému společníkovi při zániku tiché společnosti  - Stanislava Černá

 

více
PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací

Nové BWM 5 touring