Aktualita

Vážení předplatitelé, 

Rádi bychom vás informovali, že od 1. 1. 2020 již na tyto webové stránky nejsou vkládána nová čísla časopisu Obchodní právo v PDF pod záložkou Archiv. Došlo k tomu v důsledku obchodně-technického rozhodnutí společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. Přístup k elektronické formě časopisu ale máte i nadále zajištěn přes systém ASPI, a to na základě unikátních přístupových údajů, které vám byly zaslány individuálními dopisy. 

V případě jakýchkoli problémů se na nás neváhejte obrátit. 

Vaše redakce

více
V roce 2020 byly přijaty dvě novelizace Zákona o obchodních korporacích, a to zákonem č. 163/2020 Sb., a zákonem ´č. 33/2020 Sb., ta rozsáhlejší, která povětšinou nabývá účinnosti 1.1.2021.

Velká část změn provedených z.č. 33/2020 Sb., byla přijata proto, aby se odstranila některá negativa ZOK. Dalším cílem pak  bylo snížení administrativní a regulatorní zátěže obchodních korporací tam, kde tato zátěž není nutná. Mnohé, dosud obligatorní, povinnosti nahrazuje autonomií vůle obchodních korporací a jejich orgánů, která by měla být ostatně vůdčím principem soukromého práva, jak předpokládá občanský zákoník. Novelizace se též dotýká problému existence mnoha společností zapsaných již jen formálně v obchodním rejstříku, když upravuje postup státní správy v případě, že se o existenci takové mrtvé společnosti dozví.
 

Odkaz na z.č. 33/2020 Sb.