Neplatnost rozhodčí doložky mezi podnikateli

Nejvyšší soud ČR se vyslovil k neplatnosti rozhodčí doložky v případě, že rozhodce byl určen pouze žalobcem, resp. podle rozhodčí doložky stranou, která bude v postavení žalobce.

více

Souběh funkcí - nález ústavního soudu vs. nové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

.Ústavní soud dne 13.9.2016 vydal ústavní nález, který by mohl změnit .dosavadní praxi týkající se problematiky souběhu funkce člena  statutárního orgánu v obchodní společnosti a zaměstnance v pracovním poměru v téže obchodní společnosti, čímž prolomil dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud ČR ale dne 19.1.2017 svým rozhodnutím svoji praxi nepřípustnosti souběhu funkcí potvrdil.

více

Připravované články

Právní postavení opatrovníka obchodní korporace - Michal Antoš

K povaze  dluhu  podnikatele vůči  tichému společníkovi při zániku tiché společnosti  - Stanislava Černá

 

více
PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací

Nové BWM 5 touring